magazine Carmens

descriere
Proiectul de amenajare interioară a magazinului Carmen’s confirmă opţiunea arhitectului pentru modelarea spaţiului prin contrastul blând al culorilor aparţinând aceleiaşi game cromatice şi familii de texturi. Această economie a alegerii de nuanţe introduse în decor ţine în primul rând de bunul-gust şi decenţa unei abordări potrivite temei: într-un spaţiu comercial, scenografia creată prin amenajare trebuie să pună în valoare produsele expuse, în mod tacit, aproape subliminal. De aceea delimitările mai degrabă vizuale , de finisaj, între zonele cu aceeaşi funcţiune, conturează un spaţiu bine armonizat. Elementele-accent de forma unei prisme secţionate se repetă la intersecţiile dungilor din pardoseală ce marchează fie locuri de şedere, fie panouri de expunere. Astfel, compoziţia tridimensională devine ritmată. Aceleaşi corpuri geometrice, adosate peretelui ce creează o nişă îmbrăcată în oglinzi, sunt prelungite la nivel de pardoseală, alcătuind un fel de portal culcat. Toate acestea invită la contemplaţie în atmosfera plăcută, caldă a magazinului.
fișa proiectului
titlul proiectului: magazine Carmens, Bucureşti
an: 1997-1998