centru cultural Favorit

descriere
Având în vedere că noul edificiu se va înălţa pe amprenta celui vechi, problema esenţială a constat în dorinţa de a avea un volum care să cuprindă toate spaţiile cerute de caietul de sarcini, dar în acelaşi timp să devină şi un reper pentru întregul cartier Drumul Taberei. Generic privit, oraşul modern aflat într-o extensie continuă trebuie, din necesitatea de a decongestiona centrul, să creeze noi nuclee de interes cultural, social care să polarizeze comunitatea/ comunităţile din zonă. Întru realizarea acestui deziderat credem că Centrul Cultural Favorit trebuie să îndeplinească pe lângă rolul funcţional şi acela de “ landmark” capabil să devină un pol de atracţie în zonă. Pe lângă acest gând ce ţine de o strategie macro urbană, din punct de vedere al sitului credem că o formă sculpturală, fără o “ faţadă principală” dar şi fără o terasă mai puţin fotogenică s-ar armoniza prin contrast cu o zonă cu imobile în parte realizate prin anii 60-70 ( de multe ori de bună calitate arhitecturală) moderniste, carteziene anturate de multe spaţii verzi. Însuşi faptul că locatarii blocului de P+8 dinspre nord vor putea vedea un obiect sculptural şi nu o terasă necirculabilă, credem că este un argument important ce susţine demersul nostru. Forma propusă de noi încearcă, ca o condiţie să protejeze dar să şi extindă spaţial interioarele totul făcându-se în scopul unei treceri naturale, fireşti de la forma din plan a structurii existente la volumul propus. Credem că forma propusă de inspiraţie zoo/fitoforma are valenţe tectonice însăşi prin geometria ei, neintrând în conflict cu eforturile structurale.
fișa proiectului
titlul proiectului: Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, S+P+3E+Et.tehnic, sector 6, Bucureşti
localitate: Bucureşti
tipul proiectului: Proiect in curs de execuţie
autor principal: arh. Radu Teacă
colaboratori: arh. Péter Marx, arh. Raluca Velescu, arh. Otilia Calin, arh. Alex Pintea, arh. Andrada Tarau, arh. Pietro Dorissa, arh. Stefan Farmazon, arh. Cosmina Sirbu, arh. Corina Nicola, arh. Andrei Teacă
structură: ing. Cristian Năstase - Concept Structure
instalaţii: General Instal Comp - ing. Bogdan Popescu, ing. Alexandru Melita, ing. Ionuţ Biro
anul proiectării: 2012
suprafaţă construită: 865mp
suprafaţă desfășurată: 4566mp