casă pe str. M. Voievod

descriere
Imobilul finalizat în 1996 este una dintre primele manifestări în limbaj modernist ale arhitectului. Condiţiile amplasamentului grăitor pentru Bucureştii loturilor înguste şi lungi au devenit o şansă de reinterpretare a acestei tradiţii în tonalitate actuală. Clădirea aparţine unei familii cu două fete şi conţine, în consecinţă, trei apartamente cu intrări distincte. Două dintre ele se dezvoltă adiacent unul faţă de celălalt, într-un corp întins în lungime, cu ferestre-bandou ce luminează dormitoarele de la etaj. Spaţiile interioare sunt ordonate oarecum clasic pentru formula locuirii „în oglindă”, cu zona de zi amplasată la parter, înspre extremităţile libere ale volumului construit. Al doilea corp este un omagiu adus formelor (semi)circulare, introduse direct sau amintite punctual, prin ferestre de tip hublou. Jumătatea de cilindru care alcătuieşte cel de-al treilea apartament, de organizare spaţială similară primelor, se termină pe verticală cu un gest volumetric neaşteptat, în contra-curbă, generator de interogaţie într-o compoziţie de altfel clară şi onestă. Acelaşi joc de articulare inedită a formelor creează o alveolă intimă la parter, în care livingul corpului rectangular intră în dialog cu cel desfăşurat în corpul arcuit, amplasat spre stradă. Prezenţa calcanului inevitabil în siturile cu lăţime mică, rezultate organic, a condus la amplasarea longitudinală a scărilor de comunicare între diferitele niveluri, în toate cele trei apartamente. Rampele primesc lumină abundentă graţie structurilor vitrate introduse la ultimul nivel.
fișa proiectului
titlul proiectului: casă pe str. M. Voievod, Bucureşti
localitate: Bucureşti
autor principal: arh. Radu Teacă
colaboratori: arh. Remus Hârşan, arh. Dragoş Perju
structuri: ing. Ştefan Crăciun
anul proiectării: 1993
anul finalizării: 1996
foto: Radu Teacă