casă în Voluntari

descriere
Schema consacrată a înşiruirii bucătăriei cu diningul şi livingul este contrazisă în mod spectaculos în cazul acestei locuinţe. Zona de zi este exprimată independent, adăpostită într-un corp cilindric de sine stătător, cu două niveluri – golul peste livingul de la parter dezvăluie un birou la etaj. Celălalt corp, cu faţada sudică aliniată laturii lungi a paraleleogramului descris de teren, este compus din trei niveluri. Holul de acces serveşte drept punct de comunicare între construcţia circulară autonomă din partea estică şi diningul întins în prelungirea bucătăriei deschise, la parterul corpului lung.Această punte de legătură între cele două elemente majore ale ansamblului se continuă pe verticală şi la nivelul următor, plutind într-o carcasă transparentă de sticlă, dezvoltată ca articulaţie transversală între două tipuri de suprafeţe. Următoarele etaje protejează intimitatea activităţilor predominant nocturne adăpostite aici, printr-o dozare fină a raportului plin/gol. Cele trei dormitoare de la al doilea nivel, respectiv cele două de la al treilea sunt tratate diferit ca dimensionare şi grad de transparenţă. Astfel, cel mai extrovertit este cel dinspre latura de sud-est a etajului 1, care dezvăluie exteriorului un colţ în întregime vitrat. Ultimul nivel creează o terasă cuprinzătoare, desfăşurată sub copertina amplă ce pare să ocrotească întregul mecanism al locuirii.
fișa proiectului
titlul proiectului: casă pe str. M. Basarab, Voluntari
localitate: Voluntari
autor principal: arh. Radu Teacă
colaboratori: arh. Tiberiu Nica
anul proiectării: 1999
anul finalizării: 2002
foto: arh. Radu Teacă, arh. Peter Marx