casă în Sibiu

descriere
Unul din dezideratele principale privind acest proiect a fost integrarea în sit dar şi ţinând cont şi de arhetipurile oraşului Sibiu. În sprijinul acestei idei am studiat raportul golurilor caselor vechi din Sibiu, studiu ce a evidenţiat proporţia alungită a ferestrelor. De asemenea în raportul dintre plin şi gol am constatat că plinul are o pondere mult mai mare. Un alt element care iese în întâmpinarea ideii de integrare este acoperişul în două ape. Toate acestea dau casei un aer “gotic”, care catalizează integrarea în zonă.Un alt aspect important în concepţia acestui proiect a fost limbajul minimalist la care am apelat.Intru obţinerea unei imagini sintetice am căutat un singur material atât pentru acoperiş cât şi pentru faţadă.Aşa am ajuns la soluţia acoperirii cu cupru. Pe lângă avantajul de a folosi materiale şi culori naturale, cuprul şi piatră, credem că schimbările spectaculoase în ceea ce priveşte imaginea cuprului în proces continuu de oxidare, da viaţa construcţiei dar intră şi într-un contrast, credem noi benefic cu simplitatea formei. În spiritul unităţii de expresie atât gardul cât şi poartă sunt realizate din oţel oxidat, protejate cu lac incolor.În interior casa are un spaţiu fluent, continuu dat de prezenţa unui gol pe linia mediană ce divizează casa în două părţi decalate pe înălţime cu jumătate de nivel. În felul acesta am reuşit să amplasăm funcţiunile “publice” ale casei în partea dinspre stradă (hol, living, suspantă) iar cele mai intime orientate spre curtea din spate. Tot din raţiuni de intimitate camera unde se afla o cadă cu hidromasaj şi o instalaţie home cinema a fost amplasată la demisol, cu o generoasă curte engleză.În scopul punerii în evidenţă a spectacolului volumetric interior am folosit în mare măsură albul, culoare care să nu intervină în percepţia acestuia.
fișa proiectului
titlul proiectului: casă pe b-dul Victoriei, Sibiu
localitate: Sibiu
autor principal: arh. Radu Teacă
colaboratori: arh. Péter Marx, arh. Raluca Velescu
structuri: ing. Dorin Lazăr
aria desfașurată: 375 mp
foto: arh. Radu Teacă, arh. Peter Marx